Graskaas is de meest smeuïge soort van Hollandse kaas.
Maar, waarom is graskaas zo smeuïg? En: wanneer is er graskaas?  

Weidegang in de lente

Aan het begin van de lente stuurt de boer zijn koeien naar buiten. Na een lange herfst en winter op stal mogen de koeien nu eindelijk het weiland in. Vrolijk huppelend wordt dit moment van weidegang gevierd door de melkfabrieken op pootjes. 

De boer bepaalt zelf wanneer hij zijn koeien naar buiten stuurt. Hier is dus geen vaste datum voor. Logisch, want het ene jaar is het weiland drassiger dan het andere jaar. En honderden koeienhoeven over een verzopen weiland resulteert in een vertrapt stuk grond. Het kan dus zo zijn dat de boer liever een weekje wacht. En daarnaast moeten de weersvoorspellingen goed zijn, je wilt als boer niet (als het bijvoorbeeld gaat vriezen) dat je koeien na verloop van tijd weer op stal moeten. Dit zou voor onnodige onrust in de kudde zorgen. Hoewel de maand maart soms al mooie zonnige dagen geeft, kiezen veel boeren er daarom voor om pas in april hun koeien naar buiten te sturen. De kans op regenachtig weer is in de maartmaand simpelweg te groot.

Wat eet een koe?

Een koe die binnen op stal staat eet stalvoer. Dit is meestal een mix van gedroogd gras (hooi) en krachtvoer. Wanneer de koeien in de wei staan, grazen ze daar hun kostje bij elkaar. Maar, omdat het weiland in het begin van de lente nog maar weinig gras bevat wordt het rantsoen in de eerste weideperiode meestal aangevoerd met stalvoer. Deze periode van gemixte voeding duurt over het algemeen zo’n 3 weken. Dus pas na 3 weken(!) weidegang is de koeienpens pas écht gevuld met vers lentegras.

Dus: wat is graskaas?

Graskaas is kaas gemaakt van de melk die de koeien geven na hun weidegang. Graskaas slaat dus op het natuurlijke groenvoer van de koeien. De graskaas die van deze melk gemaakt wordt is smeuïger dan kaas gemaakt van ‘stalmelk’. Dit heeft te maken met de zachte omegavetten die het gras bevat. In tegenstelling tot stalvoer zijn deze vetten onverzadigd. En dit proef je terug in de kaas!

Boeren graskaas

Onze Stolkse Boeren graskaas is later beschikbaar dan graskaas uit de fabriek. Dit heeft te maken met de laaggelegen polders rondom Gouda waar onze kaasboeren hun koeien weiden. Omdat de polders hier veel langer drassig zijn, kiest de boer er vaak voor om zijn koeien niet te vroeg in de lente naar buiten te laten. Wanneer de melkveehouder zou boeren op hoger gelegen zandgrond zou hij zijn koeien eerder naar buiten kunnen sturen. Zandgrond is namelijk minder drassig en daardoor eerder geschikt voor weidegang.

Graskaas, wanneer?

Stolkse Boeren graskaas is beschikbaar vanaf 1 juni.

Reken maar met ons mee:

Medio aprilKoeien gaan voor het eerst naar buiten
Eind aprilKoeien voeden zich enkel met vers lentegras
Begin meiDe boer maakt de eerste graskaas
Medio meiDe graskaas wordt opgeslagen in het kaaspakhuis om te rijpen
Begin juniDe eerste graskaas (4-6 weken oud) is klaar voor de verkoop

Bron: Onze huis-zuiveltechnoloog Ben Weijers