Onze handelsvoorwaarden

Op al onze leveranties en diensten zijn de meest recente Handelsvoorwaarden van de Nederlandse Zuivelbeurs van toepassing.

Gedeponeerd op 2 december 2020  onder nummer 40409697 bij de Kamer van Koophandel Haaglanden