Onze handelsvoorwaarden

Op al onze leveranties en diensten zijn de Handelsvoorwaarden van de Nederlandse Zuivelbeurs van toepassing.

Gedeponeerd op 10 juli 2012 onder nummer 41/2012 ter Griffier van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag